٢٨ آگوست ٢٠١٥ برابر با ١٣٩٤ شهریور ٦ جمعه
مباحث پروژه « وحدت چپ » در کنگره چهاردهم - بخش پایانی
جدیدترین ها
 


پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم فدائیان خلق اکثریت بود. این بخش از گزارش حاوی سخنرانی داریوش پارسا،و توران همتی است
پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم فدائیان خلق اکثریت بود. این بخش از گزارش حاوی سخنرانی علی صمد، بهزاد کریمی، رحمان عبدی و علی پورنقوی است
پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم فدائیان خلق اکثریت بود. این بخش از گزارش حاوی سخنرانی حسن نایب هاشم، پروین همتی، حسن زهتاب و مسعود خدادادی است
پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره چهاردهم فدائیان خلق اکثریت بود. این بخش از گزارش حاوی سخنرانی وهاب انصاری، منوچهر مقصودیان، مرتضی صادقی و مهدی فتاپور است
پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در ستور کار کنگره چهاردهم فدائیان خلق اکثریت بود. این بخش از گزارش حاوی سخنرانی رسول آذرنوش،سیامک کلهر،مجیدزربخش،تهماسب وزیری و جمشید فردوس روباری است
 پروژه وحدت چپ از موضوعات عمده ی در دستور کار کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود.این بخش از گزارش حاوی سخنان بیژن اقدسی ، پرویز نویدی ، رضا جوشنی و کاوه دادنهال است
در بخش سوم بحث و گفتگو پیرامون « اوضاع منطقه و موضع ما » در کنگره چهاردهم فدايیان اکثریت، محمد صادق اصغری ، فرزانه روستایی، منوچهر مقصودیان  و ایرج نیری از جمله سخنرانان بودند
در بخش دوم بحث و گفتگو پیرامون « اوضاع منطقه و موضع ما » در کنگره چهاردهم فدايیان اکثریت، فریدون احمدی ، مسعود خدادادی، ملیحه محمدی ، طهماسب وزیری و رسول آذرنوش از جمله سخنرانان بودند
بحث و گفتگو پیرامون سند سیاسی ارائه شده توسط شورای مرکزی در کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ، از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار کنگره قرار گرفته بود
ً افراط گرایی در منطقه و منافع ملی ما ً عنوان سخنرانی مهدی فتاپور از اعضاء شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در کنگره چهاردهم که بصورت سمینار برگزار شد
«نگاهی به تحولات اخير در افغانستان و پاکستان » عنوان سخنرانی سیامک سلطانی از اعضاء شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در کنگره چهاردهم که بصورت سمینار برگزار شد
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران از جمله شرکت کنندگان سمینار بررسی تحولات منطقە در  کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود.


نگاه نزدیک گزارش مستند موزیک سایر رسانه ها


Copyright © 2011   Rasaneh.eu